logo-samandehi
(کاری از انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه جهاد دانشگاهی)
http://www.parajumpersbelgium.be https://www.parajumpersonlinesale.be http://www.canadagooseonsale.be http://www.troilus.es

«نقشه مشاغل ساوه»، پروژه‌ای است که در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه جامع علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شهرستان ساوه تعریف و با همکاری کانون فرهنگی آفتابگردان (ساوه‌سرا) پیاده‌سازی گردید.

با تشکر از دانشجویان عزیزی که در این پروژه زحمت بسیاری متحمل شدند:

پاکدامن مینا ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۳۱
خرم زهره ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۰۸۰
رادمهر مسعود ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۶۸
رستمی مریم ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۰۸۵
رضایی سمیرا ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۵۹
محمدعلی خانی رضوان ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۳۲
مصطفایی زینب ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۰۸
میرزایی منصوره ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۱۳
واصفی سیدبهزاد ۹۱۱۱۴۰۳۸۲۳۰۱۱۶